1.

از پیر خرد یونگ تا پیر مغان حافظ

دوره 2، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 113-131

2.

بررسی تطبیقی شخصیت های « پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای کریستوفر ووگلر

دوره 11، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 53-72
لطیفه سلامت باویل

3.

بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 102-118
محبوبه پورآقا؛ دکتررامین صادقی نژاد؛ دکترمریم محمدزاده

4.

بررسی شخصیّت ادبی عرفی شیرازی بر اساس کاربست کهن‌الگوها در دیوان او

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 113-134
اعظم خادم؛ مریم محمودی

5.

بررسی کهن الگو در شعر احمد شاملو با نگاه کاربردشناختی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 81-121
پروانه دلاور؛ محمدعلی گذشتی؛ علیرضا صالحی

6.

بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز

دوره 15، شماره 58، بهار 1399
الهام جعفری؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ سیروس جمالی

7.

بررسی کهن الگوها در داستان «هزارویک شب» نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 137-178
کامران قدوسی؛ گیتی کاوه باغ بهادرانی

8.

بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 41-64
زهرا رفیعی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی

9.

تحلیل داستان دقوقی بر پایة آرای روان شناختی یونگ

دوره 14، شماره 55، بهار 1397
زیبا اسماعیلی؛ خدیجه بهرامی رهنما

10.

تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 9-37
خدیجه بهرامی رهنما؛ محمود طاووسی

11.

تحلیل ژرف ساخت اسطوره‌ای آثار مهسا محب‌علی با تکیه بر رمان نفرین خاکستری

دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 65-94
علی تسلیمی؛ فرزانه مونسان

12.

تحلیل ساختار رمان چراغ ها را من خاموش میکنم، بر اساس کهن الگوی سفر قهرمان

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 49-79
افسانه حسن زاده دستجردی

13.

تحلیل شعر فروغ فرخزاد بر اساس آرکی تایپ

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 101-124
مسعود پاکدل؛ آزاده ستوده

14.

تحلیل عناصر کهن‌الگویی سفر قهرمان در داستانِ تلخون از صمد بهرنگی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 91-114
راحله عبداله زاده برزو؛ محمد قادری مقدم؛ محمد ریحانی

15.

تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 9-46
مهری تلخابی؛ تورج عقدایی

16.

عناصر کهن‌الگویی سفر قهرمان در داستانِ گنبد اولِ هفت‌پیکر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 91-114
محمد ریحانی؛ راحله عبدالله زاده برزو

17.

عناصر کهن الگویی معراج پیامبر در هفت پیکر نظامی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 153-176
راحله عبدالله زاده برزو؛ محمد ریحانی؛ محمد قادری مقدم

18.

عنوان: داستان دقوقی از منظرکهن الگوی پیرفرزانه یونگ

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 1-26
ازاده ابراهیمی پور؛ صابر امامی

19.

نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب

دوره 8، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 31-65
زهرا خاتمی کاشانی؛ محمدرضا قاریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.