کلیدواژه‌ها = tissue culture
تعداد مقالات: 19

1

Antioxidant capacity and chemical composition of Carum copticum under PEG treatment.

دوره 8، شماره 2، بهار 2018، صفحه 2321-2331
Roya Razavizadeh؛ Mozhdeh Karami

2

A Simple and Rapid Method for Micropropagation of Petunia × hybrida F1 'Opera Supreme Pink Morn'

دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 255-263
Shahram Mehri؛ Mohammad Nabi Ilkaee؛ Farzin Saeedzadeh

3

Effect of Agar and Different Culture Media on the Micropropagation of Rosa hybrida cv.’Black Baccara’

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 75-81
Mina Bayanati؛ Dariush Davoodi؛ Maryam Jafarkhani Kermani

4

Effect of BAP and NAA on Micropropagation of Caladium bicolor (Aiton) Vent., an Ornamental Plant

دوره 6، شماره 1، بهار 2016، صفحه 59-66
Shima Seydi؛ Naser Negahdar؛ Raziye Taghizadeh Andevari؛ Mohammad Hossein Ansari؛ Behzad Kaviani

5

Improvement of shoot-tip culture proliferation in banana using PEG6000. Leila Saeedavi, Ali Soleimani* and Mohammad Esmaeil Amiri

دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2105-2111

6

Influence of plant growth regulators (BA, TDZ, 2-iP and NAA) on micropropagation of Aglaonema widuri

دوره 9، شماره 2، بهار 2019، صفحه 2709-2718
Behazd Kaviani؛ Shahram Sedaghathoor؛ Mohammad Reza Safari Motlagh؛ Seddigeh Rouhi

7

Influence of plant growth regulators (BA, TDZ, 2-iP and NAA) on micropropagation of Aglaonema widuri

دوره 9، شماره 4، پاییز 2019، صفحه 2901-2909
Behazd Kaviani؛ Shahram Sedaghathoor؛ Mohammad Reza Safari Motlagh؛ Seddigeh Rouhi

8

In Vitro Flower Bud Formation, Plant Regeneration and Morphogenetic Studies in Local Scented Cultivar of Rosa indica

دوره 4، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 9-18
Raageeva Bimal؛ Niti Kiran

9

Physiological and Morphological Responses of Almond Cultivars under In Vitro Drought Stress

دوره 08، شماره 01، تابستان 2017، صفحه 61-72
Ehsan Akbarpour؛ Ali Imani؛ Shahin Ferdowskhah Yeganeh

10

Some Useful Information about Micropropagation

دوره 5، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 29-40
Behzad Kaviani

11

اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-50
عالیه رخ فیروز؛ سلیمان جمشیدی؛ ناصر محبعلی پور

12

اثر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفو - فیزیولوژیک به لیمو (Lippia citriodora) در شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 303-316
حسن نورافکن

13

اثر سطوح مختلف دامینوزاید بر مینی تیوبرهای تولیدی 5 رقم سیب زمینی از طریق کشت بافت در شرایط گلخانه ای

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 31-46
مهدی سلیمانی اقدم؛ مصطفی ولی زاده؛ علی اکبر ایمانی؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی

14

اثرمحافظتی ماده موثر زردچوبه (کورکومین) بر کشت بافت تخمدان موش سوری

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 43-52
محسن حسینی؛ فرهاد محمدی قشلاق؛ زهرا خداپرست؛ علی محمدعینی

15

ارزیابی درون شیشه‌ای مقاومت چند ژنوتیپ تجاری آلو به بیماری پوسیدگی فیتوفتورائی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 215-223
ساناز مقری؛ حمید صادقی گرمارودی؛ سید محمد اشکان

16

بررسی اثر غلظت‌های مختلف عصاره الکلی برگ گیاه آلوئه ورا بر تکثیر سلول‌های سرطانی دهانه رحم

دوره 8، شماره 2، تیر 1394
الهه ابراهیمی؛ مسعود پارسانیا؛ حمید حسینی دوست

17

بررسی تغییرات ژنتیکی القاء شده در هفت واکشت متوالی در رقم سی اکرا

دوره 1، شماره 1، زمستان 91، زمستان 1391، صفحه 1-7

18

تأثیر کیتوزان بر صفات فیـزیولوژیکی و مــورفولوژیکی به لیمو (Lippia citriodora L.) در شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 73-86
حسن نورافکن

19

غربال درون شیشه‌ای تعدادی از پایه‌های سیب برای مقاومت به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی ریشه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 203-213
مهسا خاتمی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد ترابیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.