کلیدواژه‌ها = seed
تعداد مقالات: 21

1

A Study on the effect of moist-chilling and GA3 application on evening primrose (Oenothera biennis L.) seed germination

دوره 9، شماره 4، پاییز 2019، صفحه 2931-2941
Azim Ghasemnezhad؛ Bakhtyar Rezaee؛ Ebrahim Zeinali

2

Cryopreservation of Ammodendron persicum (Bunge ex Boiss.) Seeds and Evaluation of the Cryogenic Seeds under Various Conditions

دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 103-116
Mohebbat Ali Naderi Shahab؛ Maryam Jebelly؛ Ali Ashraf Jafari

3

Effect of Different level of Nitrogen and Vermicompost on Quantitative and Quali-tative Traits of Bread Wheat (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 45-60
Mustafa Adebifar

4

Effect of Silver Nanoparticles on Seed Germination and Seedling Growth in Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak under Salinity Stress

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 93-100
Mansoureh Ghavam

5

Effects of Salinity on Seed Germination and Physiological Traits of Tall Fescue (Festuca arundinacea Schreb.)

دوره 13، شماره 1، بهار 2018، صفحه 41-48

6

Effects of savory essential oil on germination parameters of Fusarium infected-seeds of wheat (Triticum aestivum L.).

دوره 6، شماره 3، تابستان 2016، صفحه 1745-1750
Fatemeh Rahimian؛ Hamid Reza Eisvand

7

Evaluation of Phosphorus and Zinc Concentration in Oil and Confectionary Sunflower Plant Parts in Modified Fertilization

دوره 9، شماره 1، بهار 2014، صفحه 33-44

8

Evaluation of Seeds and Pods Variation of 5 Annual Medic Medicago Spp.

دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 71-82
Masoomeh Izadpanah؛ Ali Ashraf Jafari

9

Evaluation of SiO2 Nanoparticles Effects on Seed Germination in Astragalus squarrosus

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 135-143
Reyhane Azimi؛ Gholam Ali Heshmati؛ Reza Kavandi

10

Nutritive Value and Mineral Elements of Wild Astragalus meridioalis sensu auct. Seeds in South of Iran

دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 121-129
Parisa Ziarati؛ Jinous Asgar Pahanh؛ Elaheh Rahimi

11

The Efficiency of Bio-adsorption of Heavy Metals from Pharmaceutical Effluent by Rumex crispus L. Seed

دوره 5، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 231-243
Parisa Ziarati؛ Mahyar Zahirnejad؛ Jinous Asgar Pahanh

12

THE STUDY OF PACKET LOSS EFFECT ON NETWORK CONTROL SYSTEM ERROR FUNCTION MODEL

دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 335-344
Mohsen Jahanshahi؛ Sayyid Mohsen Houshyar؛ Amir Reza Zare Bidaki

13

Variability and Correlation between the Seed Yield and its Component in Alfalfa (Medicago sativa L.) Populations under Dry Land Farming System, Hamadan, Iran

دوره 2، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 567-576
Ali Ashraf Jafari؛ Milad Lak؛ Ghasem Assadian

14

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 1-10
سحر باصرکوچه باغ؛ بهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح وش؛ عزیز جوانشیر

15

اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 14-39
مهراب یادگاری؛ عبداله قاسمی

16

ارزیابی سیستم‎های مختلف کشت بر میزان غلظت عنصر کادمیوم در مراحل رشدی گندم

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 653-666
خوشناز پاینده؛ علیرضا جعفرنژادی؛ علی غلامی؛ علیرضا شکوه فر؛ ابراهیم پناه پور

17

بررسی اثر غلظت‌ هیپوکلریت‌سدیم و مدت‌ زمان ضدعفونی کردن بذر بر خصوصیات جوانه های گندم رقم چمران

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 367-376
محمد خیاط ؛ محمد حسین قرینه؛ محمد شیرین؛ نورعلی ساجدی

18

بررسی تاثیر نانو ذره نقره سنتز شده از گیاه و اسید جیبرلیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و جوانه‌ زنی گیاه دارویی گون کتیرایی (Astragalus gossypinus Fisher )

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 53-64
رضا دهقانی بیدگلی

19

تاثیر کاربرد زئولیت بر کلزا تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-34

20

تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذر برنج رقم هاشمی Oryza sativa L. (var. Hashemi)

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 94، تابستان 1394، صفحه 1-20

21

ریخت‌شناسی، بوم‌شناختی و تکثیر گیاه در معرض خطر گل‌پرک یا انار شیطان (Tecomella undulata (Sm.) Seem.) (Bignoniaceae) در دشت گل‌پرکی جیرفت

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 1-14
فرخنده رضانژاد؛ اسما صابری؛ فاطمه علیمرادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.