کلیدواژه ها = GIS
تعداد مقالات: 91

1

A Multi-Criteria Evaluation approach to Delineation of Suitable Areas for Planting Trees (Case Study: Juglans regia in Gharnaveh Watershed of Golestan Province)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 225-234
A. Mashayekhan؛ A. Salman Mahiny

2

An Analysis of Space Distribution and Applied Site Selection of Urban Lands with an Emphasis on Access to Civil Services based on AHP Model in GIS Environment (Case Study: Qazvin Institutes of Higher Education)

Space Ontology International Journal
دوره 5، شماره 1، بهار 2016، صفحه 55-67
Seyed Mohammad Reza Khatibi؛ Vahid Haji Najafi

3

ANP Application in Evaluating Ecological Capability of Range Management (Case Study: Badreh Region, Ilam Province)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 95-107
Ali Mahdavi؛ Marzban Faramarzi؛ Omid Karami

4

Assessing Temporal and Spatial Variations of Groundwater Quality (A case study: Kohpayeh-Segzi)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 193-202
Kh. Ebrahimi؛ S. Feiznia؛ M. Jannat rostami؛ kh. Ausati

5

Determination of Potential Habitat of Two Rangeland Species in Semi-Desert Area Using GIS (Case Study: Watershed of Kolah Deraz, Qasr-e-Shirin, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 118-128
Ali Mahdavi؛ Mojtaba Jamshidifard

6

Development of an Index of Aquifer Water Quality within GIS Environment

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 4، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 44-50
Hussain Musa Hussain؛ H. Joshi؛ D.C. Singhal؛ S. Kumar؛ M.S. Rao

7

Estimation of erosion and sediment yield of Ekbatan Dam drainage basin with EPM, using GIS

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 173-180
S. Amini؛ B. Rafiei؛ S. Khodabakhsh؛ M. Heydari

8

Estimation of Vegetation and Land Use Changes Using Remote Sensing Techniques and Geographical Information System (Case Study: Roodab Plain, Sabzevar City)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 1-13
Ali Ariapour؛ Abolghasem Dadrasi Sabzevar؛ Sara Toloee

9

Finding the Potential of Groundwater Contamination in Baghmalek Pain in GIS Condition through DRASTIC Model

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 8، زمستان 2013، صفحه 21-31
Gelareh Reyhani؛ Heydar Ali Kashkuli؛ Narges Zohrabi؛ Ali Naderifar

10

Identification of Groundwater Potential Zones in Moalleman, Iran by Remote Sensing and Index Overlay Technique in GIS

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 7، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 142-152
Shayan Ghodratabadi؛ Faranak Feizi

11

Identifying Rangeland Development and Restoration Operations Targets (Case Study: Hossein Abad Bazoft Basin, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 145-54
Azadeh Afrigan؛ Mohammad Jafari؛ Sara Jamalpour؛ Arghavan Shahlayie

12

Landslide Susceptibility Mapping for Subalpine Grassland Using Frequency Ratio and Landslide Index Model (Case Study: Masoleh Watershed, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 21-30
Mohammad Hasan Jouri؛ Mohammad Zare؛ Diana Askarizadeh؛ Mona FakhreGhazi؛ Tina Salarian؛ Soodeh Miarrostami

13

Modeling the Limitative Factors of Forage Production Suitability Using GIS (Case Study: Aliabad Rangelands, Lorestan, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 331-341
Elahe Karami؛ Ali Ariapour؛ Hamid Reza Mehrabi

14

Providing DRASTIC maps to assess potential vulnerability in Kohnak aquifer using GIS

Journal of Water Science & Engineering
دوره 2، شماره 5، پاییز 2012، صفحه 33-44
M Karimzadeh؛ A Abdeh Kolahchi؛ F Farokhian

15

Study on the Trend of Range Cover Changes Using Fuzzy ARTMAP Method and GIS

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 129-144
Moslem Hadidi؛ Ali Ariapour؛ Marzban Faramarzi

16

The flow hydrograph modeling using GIS and distributed hyrdological model, in Dinvar Watershed, Karkheh, Iran

Journal of Water Science & Engineering
دوره 5، شماره 11، تابستان 2015، صفحه 7-22
Maryam AzinMehr؛ A Bahremand؛ Atena Kabir

17

Tsunami Vulnerability Mapping Using Remote Sensing and GIS Techniques: A Case Study of Kollam District, Kerala, India

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 6، شماره 1، تابستان 2014، صفحه 44-51
Ajin. R. S؛ Mathew. K. Jacob؛ Vinod. P. G

18

Using remote sensing data and GIS to evaluate air pollution and their relationship with land cover and land use in Baghdad City

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 20-24
B. Mohammed Hashim؛ M. Abdullah Sultan

19

Water requirement of crops in Khuzestan province

Journal of Water Science & Engineering
دوره 4، شماره 9، تابستان 2014، صفحه 1-16
Kazem hammadi؛ fatemeh zakerhosseini؛ seyed mohsen hassanzadeh sadati؛ soroush allahdin

20

Water Resources Suitability Model by Using GIS (Case Study: Borujerd Rangeland, Sarab Sefid)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 177-188
Ali Ariapour؛ Moslem Hadidi؛ Kolsoum Karami؛ Fazel Amiri

21

ارائه الگوی بهینه بر مکان گزینی مراکز آتش نشانی با استفاده از ARC GIS (مطالعه موردی شهر اهواز)

فصلنامه جغـرافیا
دوره 5، شماره 23، زمستان 1391، صفحه 87-118
فریده اسدیان؛ افسانه دارویی زاده

22

ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس
دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 59-81
محمد سلمانی مقدم؛ محمد جعفری

23

ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

فضای گردشگری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 135-156

24

ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان دماوند

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 11-28
مریم زرنگ؛ لیدا سلیمی؛ مجتبی صیادی

25

ارزیابی توان اکولوژیک توسعة شهری شهرستان تبریز با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)
دوره 9، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 17-30
رحیم سرور؛ محمد علی خلیجی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.