1.

بررسی تطبیقی روشهای جبران خسارت در عقد بیع در حقوق ایران وانگلستان

دوره 52، تابستان 96، تابستان 1396، صفحه 10-28
عطیه السادات جنانی؛ رمضان دهقان؛ حسین قربانیان

2.

بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 55-84
سید مرتضی موسوی تبار؛ جمال بیگی؛ زهرا قهرمانی؛ منوچهر امیدی

3.

تأملی در ضمانت اجرای حقوق مصرف کننده در پرتو رویه قضایی

دوره 11، پاییز 94، زمستان 1395، صفحه 83-96
معصومه رمضانی؛ ابراهیم یاقوتی

4.

تحلیل حقوقی ماهیّت خسارت معنوی و طرق جبران آن در پرتو آرای فقهی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-73
حامد رستمی نجف آبادی؛ مهدی ناصر

5.

جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 95-116
قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ علیرضا عسگری؛ محمدمهدی احمدی

6.

جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 133-159
رضا محسنی والا؛ علی اصغر آقایی

7.

جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 27-58
محمد بهمنی؛ شانای مالک نژاد

8.

رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 73-97
سیدمرتضی حسینی؛ محمد فرجیها

9.

سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی ‫کیفری‬ در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی‬

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 151-175
حسین جعفری طاهری؛ سید‫حسام الدین لسانی

10.

مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 26-52
محمد بهمنی

11.

مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 73-94
علی روانان؛ سید مهدی میرداداشی کاری؛ محمد صادقی؛ ابراهیم دلشاد معارف

12.

مسئولیت مدنی دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

دوره 10، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 473-488

13.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران، فرانسه و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399
احمد میرزایی گرمی؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه

14.

هیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 29-56Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.