1.

آشنایی‌زدایی واژگانی و مفهومی در غزل بیدل دهلوی، با تکیه بر نظریّة اشکلوفسکی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 139-158
محمدحسین نیکدار اصل؛ محمود حمیدی بلدان

2.

برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث

دوره 10، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 1-28

3.

بررسی آشنایی زدایی در اشعار سعید بیابانکی

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 64-86
آمنه رستمی؛ محسن ذوالفقاری

4.

بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 151-180

5.

شگرد‌هایی از هنجارگریزی در غزلیات سنایی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 393-411
سمانه اعظمی قادیکلایی؛ حبیب الله جدید الاسلامی

6.

متناقض‌نما در غزلیات حافظ

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 101-119
فرشید وزیله

7.

نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پی‌رنگ در مجموعه داستان‌های کوتاه دیوان سومنات

دوره 6، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 61-86

8.

نقش زیبایی شناسی در گزینش نسخه‌های شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 23-62
احمد گلی؛ فاطمه معنوی

9.

نگاهی به شگردهای آشنایی زدایی در شعرحافظ

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 33-48
غلامعلی ایزدی

10.

هنجا‌رگریزی در شعر احمدرضا احمدی‌

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 11-38
مراد اسماعیلی

11.

هنجارگریزی معنایی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 4، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 53-72
پریسا خویشتن دار؛ محمدحسین محمدی؛ رضا صادقی شهپر؛ الهه مهدی نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.