1.

آزاد اندیشی در ابوسعید و سهراب سپهری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 11-31
عبدالعلی اویسی کهخا

2.

از هفت خوان تا هشت کتاب سهراب سپهری، با نگاهی بر مراحل هفت گانه عرفان در منطق الطیر

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 12-43
محمد ثابت ایمان؛ مریم مجیدی

3.

بازتاب‌هایی از کتاب مقدس در اشعار سهراب سپهری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 485-504
مریم حقی

4.

بررسی تطبیقی عارفانه‌های عاشقانه عبدالوهاب البیاتی و سهراب سپهری

دوره 15، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 49-80
حسین اعتمادی؛ ناهده فوزی؛ مهرداد آقائی

5.

«بررسی و مقایسه ی مفهوم "عادت ستیزی" در اندیشه ی عین القضات همدانی و سهراب سپهری»

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 107-128
ساره تربیت؛ محمد عنایتی قادیکلایی

6.

تحلیل ساختار روایی شعر «مسافر» سهراب سپهری بر اساس الگوی ریخت شناسی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 35-62
رضا قنبری عبدالملکی

7.

در جستجوی ناکجا آباد (بررسی تطبیقی آرمان شهر در شعر جبران خلیل جبران و سهراب سپهری)

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 151-172
فاروق نعمتی

8.

زن و روابط عاشقانه ی آن در اشعار نظامی گنجوی و سهراب سپهری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 73-82
رامین خسروی اقبال

9.

شاعری از اهالی امروز: تحلیل تبلور اندیشه‌های تعلیمی و تعهد ادبی در شعر سهراب سپهری*

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 137-152
فاطمه پورجعفری؛ حسن شهابی

10.

عرفان سهراب سپهری

دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 37-59
هادی خدیور؛ سمیرا حدیدی

11.

کارکرد اسطوره‌ها در اشعار سهراب سپهری

دوره 12، شماره 42، بهار 1395، صفحه 11-42
شمس‌الحاجیه اردلانی

12.

گریز به سوی جهانی آرمانی در شعر سهراب سپهری و ویلیام باتلرییتس

دوره 2، شماره 4، پاییز 1385، صفحه 120-139
رحمان مکوندی

13.

معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهری بر اساس الگوی کمپبل

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397
زهرا خاتمی کاشانی؛ محمد رضا قاری

14.

نگاهی به مکتب سور رئالیسم و جلوه‌هایی از آن در شعر قیصر امین‌پور

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 485-509
عسگر بابازاده اقدم؛ یعقوب نوروزی

15.

نمودهای حس آمیزی در غزل های مولانا

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 11-22
مهرانگیز اوحدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.