1.

ارزیابی عملکرد شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای (نمونه موردی: شهر خورموج، استان بوشهر)

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 101-113
بهسا عبدالله؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

2.

امکانسنجی توسعه منطقه ای: مطالعه موردی پهنه استانهای مرزی ایران و ترکیه

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 95-110
رضا پورمجیدی؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر

3.

تحلیلی برایجاد شهرهای شبه جهانی در سواحل شمال ایران و نقش آن در توسعه منطقه ای شمال کشور با استفاده از مدل ترکیبی (SWOT_AHP)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 131-154
عبداله پورآقائی؛ عباس ملک حسینی؛ عبدالرضا فرجی راد

4.

جایگاه شهرهای کوچک درسلسله مراتب شهری (مطالعه‌ی موردی: استان اصفهان)

دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 47-66
کتایون بهارلوئی؛ اصغر نظریان

5.

سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 139-164
رضا رسولی؛ اسماعیل بایبوردی؛ مالک دلیر

6.

محدودیت منابع آب و نقش آن در ناپایداری مناطق روستایی استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 163-178
مجید یاسوری

7.

موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار و تأثیر آن بر شکل‌گیری توسعه‌ی منطقه‌ای

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 137-151
مهدی مدیری؛ مهرداد کرمی؛ مصطفی رشیدی

8.

واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه‌های خوشه‌های صنعتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد پژوهی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 43-62
محمد حسین شریف زاه گان؛ همایون نورائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.