1.

بررسی ابعاد و شاخص های دیپلماسی عمومی مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 323-346

2.

بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر دیپلماسی علمی (بررسی موردی دانشگاه امام صادق علیه السلام (1395 - 1361))

دوره 14، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 27-53
محمد رضا دهشیری؛ سیدمحسن روحانی

3.

تبیین دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال ایران هراسی

دوره 13، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 123-146
سیدمهدی میرمحمدصادقی؛ رحمت حاجی مینه

4.

جایگاه رسانه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-107
سید حامد عاملی؛ رها خرازی آذر؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری

5.

چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت‌های ایران

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 141-166
محمد شیخ الاسلامی؛ علی شمس آبادی

6.

دیپلماسی عمومی و قدرت نرم

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 99-133
حسین رفیع؛ ملیحه نیک روش

7.

دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران؛ آمریکا در عصر جدید

دوره 10، شماره 39، بهار 1397، صفحه 95-112
مهدی عباسی؛ محمدرضا قنبری سلحشور

8.

فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ا در پنج کشور عربی خلیج فارس

دوره 12، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 135-164
حسن بشیر؛ سیدمحمدحسین میرفخرائی

9.

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

دوره 3، شماره 11، بهار 1390، صفحه 83-116
محمدعلی خسروی؛ عباسعلی جباری ثانی

10.

فرهنگ و نقش آن در دیپلماسی عمومی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 175-195
نوذر شفیعی؛ فرهاد قنبری؛ آذین کیانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.