1.

اندیشه‌ی وطن در شعر دوره‌ی مشروطه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 17-38
محمد بهنام فر

2.

بررسی بازگشت به موطن اصلی از دیدگاه مثنوی و رباب نامه

دوره 11، شماره 41، دی 1393
شهریار حسن زاده

3.

بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر سید اشرف الدّین حسینی و بهار

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 37-62
رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام

4.

بررسی تطبیقی جلوه‌های مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقلاب مشروطه (مطالعه موردی: اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای‌ بهار)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 48-80
رضا موسی آبادی؛ دکتر مهدی نوروز

5.

بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 18-41
رضا موسی آبادی؛ دکتر بتول فخراسلام

6.

بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی

دوره 10، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 25-49
عنایت الله فاتحی نژاد؛ مختار مجاهد

7.

بررسی و تحلیل حس وطن‌پرستی در آثار منتخبی از شاعران دوره‌ی شعوبیه

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 51-68
بشارت پرمه؛ ناهید جعفری

8.

بهره‌برداری از عناصر پرکاربرد اسطوره‌ای شاهان و پهلوانان ایران باستان در شعر شاعران برجستة مشروطه

دوره 7، شماره 25، زمستان 1390، صفحه 31-49
غلامرضا رحیمی؛ رحمان ذبیحی؛ سمیه عباس زاده

9.

پارادوکس همانندی/ تفاوت در تجربۀ مهاجرت و نقش آن در نگاه مهاجر نسبت به موطن: مطالعۀ موردی مهاجرت یوسف و موسی (ع) در قصص قرآن

دوره 21، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 95-122
فرامرز حاج منوچهری

10.

جایگاه وطن، آزادی، قانون و دانش در شعر ادیب الممالک فراهانی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 207-232
مضاهر مصفا؛ عباس سعادتی

11.

سبک و سیاق شعر مشروطه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 115-136
سید احمد حسینی کازرونی

12.

لیـلای وطن درآغوش شعر مشـروطیت

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 227-255
ناصر الدین شاه حسینی؛ مسعود سرحدی

13.

مضامین مشترک در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکرالسیّاب با تکیه بر«أنشودة المطر»

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 105-125
راضیه کارآمد؛ دکترحسین شمس آبادی

14.

مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت

دوره 7، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 110-127
پرویز معتمدی؛ نسرین ظهیری فردContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.