کلیدواژه‌ها = TEM
تعداد مقالات: 18

1

Bio-fabrication of silver nanoparticles using Rosa Chinensis L.extract for antibacterial activities

دوره 10، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 217-224
Sachin Bangale؛ Suresh Ghotekar

2

BTX Hydrogenation in liquid phase using nanoparticles of Cobalt/MWCNTs and data analysis using RSM method

دوره 2، شماره 3، زمستان 2015، صفحه 75-85
Mohammad Teymouri؛ Mohammad Mahdi Khodaei؛ Majid Hashemi

3

Facile synthesis of Ni/NiO nanocomposites via thermal decomposition

دوره 5، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 115-122
Aliakbar Dehno Khalaji؛ Gholamhossein Grivani؛ Shaghayegh Izadi؛ Mehdi Ebadi

4

Facile synthesis of Ni/NiO nanocomposites via thermal decomposition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1397
Aliakbar Dehno Khalaji؛ Gholamhossein Grivani؛ Shaghayegh Izadi؛ Mehdi Ebadi

5

Green Biosynthesis of Silver Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes, Using Satureja Hortensis L Water Extract and Its Bactericidal Activity

دوره 4، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-64
Sajjad Sedaghat

6

Nanophytosynthesis and Characterization of Silver Nano Particles Using Chrysanthemum parthenium Extract as an Eco-Friendly Method

دوره 8، شماره 1، تابستان 2018
Ali shafaghat؛ Mohammad Shafaghatlonbar

7

Presence of multi-drug resistant pathogenic Escherichia coli in Zarjob River located in The State of Guilan, Iran

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 715-724
Khosro Issazadeh؛ Sadaf Alsadat Seyedi؛ Nafiseh Ghorbani

8

Rice Straw Ash-A Novel Source of SilicaNanoparticles

دوره 4، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 1-9
Hamid Khorsand؛ Nasim Kiayee؛ Amir Hossein Masoomparast

9

Structural characterization of BaZrO3 nanopowders prepared by stearic acid gel method

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 11-15
Morteza Enhessari؛ Salah Khanahmadzadeh؛ Keyvan Ozaee

10

Synthesis and Characterization of Nanocrystalline Zinc Oxide Thin Films via Green Chemistry

دوره 2، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 10-16
Sharma Bhasha؛ Santosh Singh؛ Purnima Jain؛ Parul Malik

11

Synthesis of Copper Nanoparticles in Aqueous Ambient Using Dismutation Reaction

دوره 1، شماره 2، پاییز 2014، صفحه 65-69
Khodarahm Ghandi؛ Yousef Zeraatkish

12

Synthesis of Some Biginelli-type Products: Nano Alumina Sulfonic acid (NASA) Catalyzed under Solvent-free Condition

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 48-57
Asadollah Farhadi؛ Mohammad Ali Takassi؛ Marzieh Enjilzadeh؛ Fereshteh Davod

13

The Effect of Cross-Rolling Process on Nanostructure of Al 1050 Alloy

دوره 1، شماره 2، پاییز 2014، صفحه 93-98
Mohsen Asadi Asadabad؛ Mohammad Jafari Eskandari؛ Reza Tafrishi؛ Mojtaba Bagherzadeh

14

ارزیابی اثر نانوذرات آهن بر بیان ژن ها‌ی TEM و SHV در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از تکنیک Real Time PCR

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 33-44
نجمه طهماسبی؛ بابک خیرخواه

15

بهبود خلوص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده با استفاده از فرآیند سل– ژل

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 16-22
بهزاد چهکندی؛ محمد چهکندی

16

تولید نانوتیوب‌های کربنی با خلوص بالا به روش فرآیند CVD

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 31-36
صاحبعلی منافی؛ صالح خانی

17

شناسایی مولکولی ژن های TEM و CTX در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های شهر ایرانشهر

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 71-81
مهناز تقی مصلح؛ لاله خواجه کریم الدینی

18

مطالعات فراساختاری و بافت شناسی برگ و ریشه گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تیمار نانولوله های کربن چند دیواره

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-10
زهرا فتحی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده آخرت؛ طاهر نژاد ستاریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.