1.

ابلیس در جهان‌بینی عطار

دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 11-33
ابراهیم ابراهیم‌تبار

2.

ابلیس در جهان‌بینی مولوی

دوره 12، شماره 46، دی 1394، صفحه 199-222
ابراهیم ابراهیم تبار

3.

آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه ‌بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم)

دوره 14، شماره 50، بهار 1397، صفحه 267-293
مریم نجفی؛ حسین یزدانی؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ فاطمه کوپا

4.

از أنای محمود تا أنای مردود

دوره 13، شماره 50، دی 1395
ابراهیم ابراهیم تبار

5.

امکان رویکردی تلفیقی در معناشناسی اوصاف الهی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-97
قدرت الله قربانی

6.

اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 10-20
محمود سید؛ مجید گل محمدی

7.

بررسی تشبیه و تنزیه در نگاه ابن عربی و مولانا

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 99-119
احسان سیدمحرمی

8.

بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-85
محمدرضا شعبانی؛ عبدالحسن فرزاد

9.

بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 56-76
دکتر هادی حیدری نیا نایینی؛ دکتر عزیز الله توکلی کافی‌آباد؛ مریم راعی

10.

بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 38-61
بخشعلی قنبری؛ طیبه مکی آبادی

11.

بنمایه های نیایش در مثنویهای عطّار الهی نامه،اسرار نامه، منطق الطّیر، مصیبت نامه

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 125-154
رضا اشرف زاده؛ راضیه رضازاده

12.

پژوهشی تطبیقی درباره وحدت وجود از دیدگاه مولوی و اسپینوزا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 91-119
مهناز صفائی هوادرق؛ علی اصغر حلبی

13.

تحلیل تلمیحات عرفانی در دیوان سلمان ساوجی

دوره 12، شماره 46، دی 1394، صفحه 55-76
محمدتقی l قندی؛ جلیل تجلیل

14.

رابطه‌ی انسان با خدا بر پایه‌ی اندیشه‌ی خداگونه‌پنداری انسان در آثار عطّار نیشابوری

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 73-106
محمّد ایرانی؛ حسین صادقی

15.

سیری در مفهوم عرفانی بلا در ادبیات فارسی

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 70-88
قدمعلی سرامی؛ مهدی میرزا رسول زاده؛ عبدالرضا گودرزی

16.

سعدی و خدایِ آشنایِ او در بوستان و گلستان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 137-152
پارسا یعقوبی؛ زهرا ابطحی

17.

گفتمان عقل و دین در توصیف خدا در قرون وسطی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 80-99
محمد اکوان؛ مریم کاتوزی

18.

گونه‌شناسی منشاء مرگ در اساطیر جهان

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 183-216
سید سعید رضا منتظری؛ حسین صابری ورزنه

19.

مفهوم بزنگاهی درد در عرفان عطّار

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 73-95
حسین قاسمی فرد؛ رضا اشرف زاده؛ محمد قاسمی

20.

نقش خدا در نظام معرفت‌شناسی دکارت و اوگوستینوس

دوره 5، شماره 11، بهار 1395، صفحه 95-118
سیدمصطفی شهرآیینی؛ مریم غازی

21.

نمودهای زبانی تأکید و کارکردهای بلاغی آن در غزل حافظ «با تکیه بر سه گسترة معنایی خدا، انسان و عشق»

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 27-50
علی احمدنیای دیسفانی؛ عباسعلی وفایی؛ علیرضا شعبانلو

22.

هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 126-154
مهدی نجفی افراContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.