1.

بازتاب تضاد در مثنوی

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 103-126
محمد رضا حصارکی؛ محمد علی گذشتی

2.

بررسی اثر الگوهای تدریس بر فراشناخت دانش‌آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان

دوره 4، شماره 15، تابستان 1387، صفحه 1-22
دکتر وحید فلاح

3.

بررسی شناخت ازمنظر قرآن و مکتب لیبرالیسم (مطالعه موردی کارل پوپر)

دوره 11، شماره 42، بهار 1399، صفحه 289-304

4.

بررسی نظریه معرفت و شهود فوق هستی نزد فلوطین

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 265-283
غلامرضا رحمانی؛ نظرالله رحمت الله اف

5.

تأملی عرفان ­شناختی در داستان ماهان کوشیار هفت­ پیکر نظامی

دوره 13، شماره 52، تابستان 1396
یوسف عالی عباس آباد

6.

تجربه های ادبی و تربیت ذهن

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 37-56
محمود تلخابی؛ مهری تلخابی

7.

تحلیل تمثیل‌های عرفانی در «فیه ما فیه»

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 231-250
عفت نجار نوبری

8.

تعلیق مفهوم شناخت، برای زمینه‌سازیِ یک متدولوژی جدید

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-139
علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی

9.

روابط ساده و چندگانه ویژگی‌های شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواس‌ـ‌بی‎اختیاری

دوره 11، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 3-17
محمد علی بشارت؛ رقیه سادات میرجلیلی

10.

شناخت عوامل مؤثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران درشهرستان صومعه سرا

دوره 5، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 48-59
بهمن رمضانی؛ نسرین نیکدل

11.

مطالعه پیرامون شیوه ها و سبکهای نوین تاثیر تبلیغات تجاری تلویزیون بر رفتار مصرفی زنان شمال و جنوب تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 121-152
علی گرانمایه پور

12.

نقش خدا در نظام معرفت‌شناسی دکارت و اوگوستینوس

دوره 5، شماره 11، بهار 1395، صفحه 95-118
سیدمصطفی شهرآیینی؛ مریم غازی

13.

نقش «شناخت و درک حقیقت» در«سلامت معنوی» به روایت فروم و مولوی

دوره 12، شماره 47، دی 1395
محمد عبدالرحیمی

14.

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‎دهی شناختی‌هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 5-16
محمدعلی بشارت

15.

نگاهی به اندیشه‌های فلسفی - کلامی غزّالی

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 71-98
هادی رضوان

16.

وجه هرمنوتیک زبان در اندیشه هایدگر و امکان گذار از طرح سوبژکتویستی شناخت

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-43
امیر صمصامی؛ جهانگیر مسعودیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.