1.

اولویت بندی شاخص های حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان در شهر بیستون

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 81-92
مجید شمس؛ محمودرضا هاشمی بیستونی

2.

بررسی رابطه بین برنامه‌ریزی توسعه محله‌ای و کیفیت زندگی در شهر مهریز

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 25-54
سید علیرضا افشانی؛ نعیمه احمدی بغداد آبادی

3.

بررسی رابطه بین شبکۀ مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان)

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 29-58
محسن نیازی؛ عباس بحری پور

4.

بررسی رابطه تبلیغات رسانه ای با میزان اعتماد مصرف کنندگان (مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-36
علی جعفری؛ مهدیه بخشی

5.

بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از رسانه‌های جمعی با سبک زندگی شهروندان شهر تبریز

دوره 8، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 25-39
سمیرا موسوی؛ فیروز راد

6.

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله ی مسکونی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 125-154
فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ رضا ابراهیمی

7.

بررسی عوامل استقبال شهروندان تهرانی از سریال قهوۀ تلخ

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-77
علی اصغر کیا؛ عباس اسدی؛ طاهره بیگ ولی

8.

بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 53-72
سعید امان پور؛ مسعود صفایی پور؛ مریم عباس پور

9.

تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی شهر محمود آباد )

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 256-274
ناصر فتاحی؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ آمنه حق زاد؛ کیا بزرگمهر

10.

تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 449-462
لیلا صیاد بیدهندی؛ یاسر قلی پور؛ سلمان فیضی

11.

جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 87-104
محمدعلی فقیه نیا؛ دکتر حسینعلی بهرام زاده؛ علی محفوظی

12.

رتبه بندی پارکینگ های عمومی منطقه1 کلانشهر اهواز از منظرشهروندان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1003-1020
علی زبیدی؛ عباس معروف نژاد

13.

رتبه‌بندی جایگاه‌های پمپ بنزین از منظر شهروندان با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: شرق کلانشهر اهواز)

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 41-62
رضا شوشتری؛ عباس معروف نژاد

14.

سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری بندرلنگه

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 63-89
سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نعیم اکرامی

15.

سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری کرمانشاه

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 231-246
سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ محمدحسن رستمی

16.

سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 8، شماره 22، بهار 1392، صفحه 117-131
مریم کریمیان بستانی؛ عثمان بلوچی؛ صاحبداد جوبه

17.

فرآیند تصمیم‌گیری در رفتار سیاسی شهروندان شهر تبریز و علل اجتماعی آن

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-92
طیبه علی اصغر پور اصل ممقانی؛ مهرداد نوابخش

18.

مبلمان شهری و گذران اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی پارک های شهر سبزوار)

دوره 12، شماره 24، بهار 1395، صفحه 94-109
عزت الله مافی؛ براتعلی خاکپور؛ رضا کارگز؛ مریم قاسمی

19.

میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: شهر گنبد)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 161-184
اکبر شربتی

20.

میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه موردی: دره شهر)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 29-58
حسین یغفوری؛ قباد طهماسبی؛ داود حاتمی

21.

میزان مشارکت شهروندان در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری (مطالعه موردی: شهرگلوگاه)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 1-26
علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ غلامرضا خوش فر؛ سپیده شفائی

22.

ناهماهنگی‌های بصری در سیمای شهر اهواز و تأثیر آن بر رفتار اجتماعی شهروندان

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 58-76
محمدعلی رازقی؛ مهرداد نوابخش؛ حمید انصاری

23.

نقش منظر فضاهای شهری در میزان «حس تعلق به مکان» از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: میدان‌های شهری همدان)

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 45-88
حسن سجادزاده؛ سلمان وحدتContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.