کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 117

1

A Study on the Social Capital Components and its Impact on Women Security

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 12، بهار 2014، صفحه 137-150
sedigheh Lotfi؛ javid molazadeh؛ mostafa ghadami؛ abolhassan shakeri

2

Effect of Cloob Social Network on Social Capital of Girls and Women in Tabriz

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 19، زمستان 2015، صفحه 99-120
Samad Adlipour؛ Ahmad Mirmohammadtabar؛ Simin Afshar؛ Maryam Sohrabi

3

Ranking Rural Livelihood Capitals in the Central District of Dena county: the Application of Analytic Network Process (ANP)

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 137-147
Zeinab Sharifi؛ Mehdi Nooripoor

4

Role of Social Capital in Citrus Growers’ Empowerment in Sari County, Northern Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 6، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 397-408
Mehdi Charmchian Langerodi

5

Social Factors affecting Women's Political Participation in Hamadan Province of Iran (Case Study: Nahavand City)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 17، تابستان 2015، صفحه 57-84
Masoud Darabi

6

Sociological Study of Factors Affecting Consumption of Cinema (Case Study: Young Girls and Boys in Sari)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 16، بهار 2015، صفحه 9-26
Ghorbanali Ebrahimi؛ mahmoud Farhadi؛ Hadi Razeghi

7

The Effect of Internet on Social Capital of the Youth in Ghaemshahr

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 16، بهار 2015، صفحه 45-62
Nader Razeghi؛ Fexeh Amri

8

ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی(مطالعه موردی جانبازان ورزشکار استان تهران)

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره 13، شماره 1، بهار 1395
بهرام قدیمی؛ آزاده اسدی

9

ارزیابی سطح سرمایه اجتماعی و رابطه رگرسیونی آن با تعالی سازمانی در سازمان دانشگاه آزاد اسلامی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 8، شماره 30، بهار 1394، صفحه 9-27
مریم موسیوند

10

آسیب شناسی و بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذار بر فرسودگی کالبدی محله خواهر امام شهر رشت

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 11، شماره 34، بهار 1395، صفحه 133-151
سید مسعود پورصفوی؛ سیده نرجس حسینی قاضیانی

11

اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر در آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق)

مطالعات جامعه شناختی ایران
دوره 3، شماره 8، بهار 1392، صفحه 21-42
محمد باقر تاج الدین

12

الگوی روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش های کارآفرینانه کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان

مدیریت بهره‌وری
دوره 9، شماره 36، بهار 1395، صفحه 125-140
ژاله شکرالهی؛ فریبا کریمی

13

الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان

مدیریت بهره‌وری
دوره 7، شماره 27، زمستان 1392، صفحه 165-182
فریبا کریمی؛ سمیه احمدی دستجردی؛ سعید رجایی پور

14

بررسی اثر اعتماد بر نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما)*

اقتصاد مالی
دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 19-48
عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ تیمور محمدی؛ حمید بهمن پور؛ سعیده علیزاده

15

بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان (نمونه مورد مطالعه: شهرداری شهر تهران)

علوم اجتماعی
دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 171-202

16

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و شادی در بین شهروندان شهرتهران در سال 1390

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 8، شماره 30، بهار 1394، صفحه 87-98
وحیده زلفی؛ اکبر رضایی؛ میرطاهر موسوی؛ حسن رفیعی؛ داود قاسم‌زاده

17

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمانی و وجدان کاری در بین کارکنان بانک مسکن شهر تهران

علوم اجتماعی
دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 199-220
مهرداد متانی؛ علی کشاورز

18

بررسی پتانسیل عفو و بخشش در جامعه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر آن

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره 12، شماره 3، پاییز 1394
امید بهرامیان؛ شفیع بهرامیان؛ بیانه مام الهی

19

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی انسانی صنایع کوچک ومتوسط استان اردبیل

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 2، تابستان 1392
حسین علی پور؛ حسین جهاندیده

20

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 41-60
فاطمه صغری سینا؛ ابوالقاسم بریمانی؛ رشید ظاهری

21

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته‌گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهرصنعتی کاوه)

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 163-183
محمد پیران؛ طهمورث آقاجانی؛ بهزاد شوقی؛ آرش رضا زاده؛ عامر دهقان نجم آبادی

22

بررسی تأثیر شاخص سرمایه انسانی بر افزایش نوآوری (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)

مدیریت کسب و کار
دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 53-64
لیلا پنادگو؛ عبداله کولوبندی

23

بررسی تاثیرمیزان سرمایه اجتماعی در تمایل افراد به اهداء عضو

مطالعات جامعه شناختی ایران
دوره 4، شماره 15، زمستان 1393، صفحه 52-63
فرح ترکمان؛ مهناز مهدی عراقی

24

بررسی تاثیر مصرف رسانه‌ای بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس

علوم اجتماعی
دوره 9، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 67-96
محمد اسماعیل ریاحی؛ مصطفی ظهیری نیا؛ سهیل صادقی

25

بررسی تفاوت پایگاه هویت و سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مطالعات جامعه شناسی
دوره 9، شماره 32، پاییز 1395، صفحه 17-34

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.