کلیدواژه‌ها = Fuzzy Logic
تعداد مقالات: 44

1

A Combined Fuzzy Logic and Analytical Hierarchy Process Method for Optimal Selection and Locating of Pedestrian Crosswalks

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 77-87
Mohammad Reza Ahadi؛ Ali Reza Mahpour؛ Vahid Taraghi

2

A hybrid computational intelligence model for foreign exchange rate forecasting

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 15-29
M Khashei؛ F Mokhatab Rafiei؛ M Bijari؛ S.R Hejazi

3

An Application of Fuzzy TOPSIS Method for Plant Selection in Rangeland Improvement (Case Study: Boroujerd Rangeland, Lorestan Province, Iran)

دوره 4، شماره 3، پاییز 2014، صفحه 183-194
Ali Ariapour؛ Farzad Veisanloo؛ Marzieh Asgari

4

An Approach for Accurate Edging using Dynamic Membership Functions

دوره 01، شماره 03، پاییز 2012، صفحه 205-209
Fatemeh Khosravi Pourian؛ Reza Sabbaghi-Nadooshan

5

An Approach to Selecting a Suitable Supplier

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 57-66
Hojjatollah Hamidi

6

A neuro-fuzzy approach to vehicular traffic flow prediction for a metropolis in a developing country

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 52-66
L Ogunwolu؛ O Adedokun؛ O Orimoloye؛ S.A Oke

7

Computational Intelligence Methods for Facial Emotion Recognition: A Comparative Study

دوره 2، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 1-13
Fatemeh Shahrabi Farahani؛ Mansour Sheikhan

8

Designing and Fuzzification a Comprehensive Expert System of Higher Education Institutions Performance Evaluation Based on Balanced Score Card & Fuzzy Multi-Criteria Decision Making

دوره 2، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 63-82

9

Designing and implementation of a fuzzy-dynamic model to evaluate system’s risk and reliability

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 15-30
Majid VaziriSarashk؛ Sohrab KhanMohammadi؛ Mahmood Alborzi؛ Seyed Mohammad Seyed Hoseini

10

Efficiency Improvement of Induction Motor using Fuzzy-Genetic Algorithm

دوره 04، شماره 02، تابستان 2015، صفحه 79-85
Sadegh Hesari؛ Mohammad Bagher Naghibi Sistani

11

Evaluation of Optimal Fuzzy Membership Function for Wind Speed Forecasting

دوره 01، شماره 02، تابستان 2012، صفحه 125-130
Shahram Javadi؛ Zeinab Hojjatinia

12

Fuzzy model for risk analysis

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 19-26
F Luban

13

Improved Dynamic Response and Speed Control of Electric Drives Using Fuzzy Logic Controllers

دوره 6، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 1-6
Amir Rikhtegar Giasi؛ Elham Balaie؛ Hadi Lotfi

14

Optimizing the Torque of Knee Movements of a Rehabilitation Robot

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 5-14
Mohammaadhossein Zeinaddini؛ Mostafa Pirmoradian؛ Farhad Azimifar

15

Prospection of Iron and Manganese Using Index Overlay and Fuzzy Logic Methods in Balvard 1:100,000 Sheet, SE Iran

دوره 6، شماره 1، تابستان 2014، صفحه 1-11
Misagh Mirzaei؛ Peyman Afzal؛ Ahmad Adib؛ Masoumeh Khalajmasoumi؛ Afshar Zia Zarifi

16

Reliability Assessment of Power Generation Systems in Presence of Wind Farms Using Fuzzy Logic Method

دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 85-90
Shohreh Monshizadeh؛ Mahmoud Reza Haghifam؛ Ali Akhavein

17

Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 1-8
Toktam Mohammadi Moghaddam؛ Fakhreddin Salehi؛ Seyed M.A. Razavi

18

Studying and Identifying the Effective Factors on Tax Evasion by Fuzzy DEMATEL-Method

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 147-152
Maisam Zanganeh؛ Elham Ashouri Sheikhi؛ Ahmad Abdollahi

19

The assessment of efficiency of saponin as bio-surfactant in removal of nickel and vanadium from soil contaminated by petroleum, Case study: Ahwaz oil pumping unit

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 12-23
Behnoush Khoshmanesh؛ Rasoul Ghadami؛ Ali Akbar Ghafourinejad

20

ارائه مدل فازی جهت ارزیابی میزان بکارگیری تفکر ناب از دیدگاه تولید کننده (مطالعه موردی: شرکتهای تولید کننده کفش در تبریز)

دوره 10، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 43-56
سید جمال اشرفی سعادت؛ هوشنگ تقی زاده

21

ارائه مدل معامله هوشمند در بازارهای مالی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و شبکه عصبی

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 33-52

22

ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار صنایع به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازیFuzzy-AHP (مطالعة موردی: شهرستان ملارد)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 79-94
علیرضا قراگوزلو؛ معصومه علیزاده

23

ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران در راستای توسعه اکوتوریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 117-132

24

ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت‌گردی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد)

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 97-112

25

ارزیابی میزان فرسایش پذیری و رسوب زائی در حوضه‌ی آبخیز پیله رود اردبیل با رویکرد تکنیک منطق فازی

دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 75-99
رسول صمد زاده؛ شراره حدّادی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.