نویسنده = سید افشین سجادی
تعداد مقالات: 7

1

ارزیابـی مقاومت تعـدادی از ارقام توتون نسبت به پژمردگی فـوزاریومی و نماتـد ریشه‌گرهی در شرایط طبیعی مزرعه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-33
مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی

2

بررسی تاثیر برخی از عصاره‌های گیاهی بر روی بیماری ساق زخم توتون

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-71
سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی؛ غلامرضا مرادی

3

بررسی واکنش برخی از ارقام توتون هوا‌خشک به نماتد ریشه‌گر‌هی گونه Meloidogyne. incognita در شرایط مزرعه در استان گلستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-41
محمد قاسمی تیرتاشی؛ سعید نصراله نژاد؛ سید افشین سجادی

4

بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پژمردگی فوزاریومی توتون در استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 63-72
سید افشین سجادی

5

تنوع ژنتیکی جدایه‌های مختلف نوکلئوپلی هیدروویروس(HaNPV) در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD.

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 119-130
مرضیه شازده احمدی؛ هدی عاصمی؛ زین العابدین شهادتی‌مقدم؛ سید افشین سجادی

6

جداسازی جدایه‌‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌‌های مناطق جنگلی استان گلستان و ارزیابی سمیت آن‌‌ها روی لارو‌های کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-30
مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی

7

مقایسه مقادیر و زمان‌‌های مختلف کاربرد دو سم نماکور و راگبی در کنترل نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne incognita Kofoid and White

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 213-225
سید افشین سجادی؛ سید عباس حسینی‌نژاد؛ هدی عاصمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.