1.

بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 53-64
فاطمه دولتی؛ وحیدرضا داروگر؛ زهره دولتی؛ مژگان محمودی اول؛ فائزه جلینی

2.

تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر-بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی و نتایج طیف سنجی

دوره 7، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 27-34
وحیدرضا داروگر؛ محمد وکیلی؛ حسین عشقی

3.

مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا-تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی چگالی و طیف سنجی ارتعاشی

دوره 9، شماره 29، بهار 1398، صفحه 53-71
وحیدرضا داروگر؛ محمد وکیلی؛ سید فرامرز طیاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.