نویسنده = علی صارمی راد
تعداد مقالات: 7

1

بررسی تأثیر تنش کم آبی بر روی برخی صفات لاین‌های هاپلوئید مضاعف شده جو

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-82
علی خماری؛ مژگان محبوبی؛ سعید اهری زاد

2

بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی صفات زراعی از طریق تجزیه مسیر و تجزیه به عامل‌ها در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 11-20
علی خماری؛ خداداد مصطفوی؛ عبداله محمدی

3

تجزیه پایداری عمکرد دانه و ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آفتابگردان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-13
علی خماری؛ خداداد مصطفوی؛ عبداله محمدی

4

مطالعه تنوع ژنتیکی از نظر صفات اگرو-مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-32
علی صارمی راد؛ محمد هادی طالب؛ سعید عمرانی؛ خداداد مصطفوی

5

مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های ذرت (.Zea mays L) از نظر صفات مورفو-فیزیولوژیک تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-23
علی صارمی راد؛ علیرضا اکبری؛ سید حبیب شجاعی؛ سید حامد قاسمی

6

مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) از لحاظ برخی صفات مورفولوژیکی و زراعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-38
علی خماری؛ سعید عمرانی؛ علی عمرانی؛ خداداد مصطفوی

7

مطالعه کارایی مصرف نیتروژن آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای (Zea mayze L.)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-63
علی خماری؛ هانی ناظران؛ رضا صدرآبادی حقیقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.