1.

اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-60
مرضیه کشتکار؛ شیلا گلدسته؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ سعید چاوشی

2.

اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 211-222
ندا فلاح نژاد مجرد؛ شیلا گلدسته؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ رضا وفایی شوشتری

3.

ارزیابی مقاومت کرم برگ‌خوار چغندر (Lep., Noctuidae) ((Hübner Spodoptera exigua به حشره‌کش‌های تیودیکارب، کلروپیریفوس و دیازینون

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 121-130
مریم احمدی؛ شیلا گلدسته؛ بهنام امیری بشلی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ الهام صنعتگر

4.

بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-23
سمیرا آقابگلو؛ شیلا گلدسته؛ زهرا رفیعی کرهرودی

5.

بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-63
ساجده فرزام فر؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ علیرضا نظری

6.

مقایسه سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره ای Cupressus arizonica روی حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 215-225
فاطمه حبیبی قوزلو؛ مریم معرفی؛ زهرا رفیعی کرهرودی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.