1.

بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84
حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی

2.

تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 153-162
راضیه ظل‌انوار؛ مصطفی حقانی؛ علیرضا منفرد؛ محمدجواد کرمی

3.

تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-66
فاطمه لطفی؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان

4.

جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-94
مهرناز رودکی؛ مصطفی حقانی؛ محمد عبدالهی

5.

واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 343-351
فاطمه لطفی؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان

6.

واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 341-352
آزاده دارابی؛ مصطفی حقانی؛ ارسلان جمشیدنیا؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر فرار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.