1.

اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 127-141
زهرا رفیعی کرهرودی؛ طاهر عباسی؛ علیرضا نظری؛ عسگر جوزیان

2.

اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 337-344
مریم فیضیان؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیما چهرئی

3.

بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 209-219
زهرا رفیعی کرهرودی؛ سعید محرمی پور؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده اصفهانی

4.

بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-27
میثم بختیاری؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ الهام صنعتگر

5.

بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 121-128
سعید الوندی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ سیدمهدی نبئی

6.

بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 191-198
زهرا مینایی عراقی؛ رضا وفایی شوشتری؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ شیما چهرئی

7.

بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-27
زهرا رفیعی کرهرودی؛ ابراهیم صادقی؛ ضیا آزدو؛ غلامرضا گودرزی

8.

سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-37
وحید درخش احمدی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ شیلا گلدسته؛ الهام صنعتگر؛ بابک حیدری علیزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.