نویسنده = حسن نورافکن
تعداد مقالات: 16

1

اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-55
یعقوب میکائیلی؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلی

2

اثر ایندول‌استیک‌اسید و بنزیل‌آمینوپورین بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک بادرنجبویه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-32
مهسا ولی یاری؛ حسن نورافکن

3

اثر پیش تیمار با نانو کلات آهن و سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد عدس تحت تنش شوری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 65-75
حسن نورافکن؛ معصومه شاهمرادی

4

اثر سالیسیلیک اسید بر القای مقاومت نعناع فلفلی به تنش شوری در شرایط گلخانه

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 85-95
حسن نورافکن

5

اثر سالیسیلیک‌اسید بر بهبود ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش شوری کلریدسدیم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-43
حسن نورافکن؛ فریناز انگوتی

6

اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L.

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 76-69
حسن نورافکن؛ مهتاب پویان‌فر؛ زهرا محمودی راد

7

اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-94
امید علیزاده؛ حسن نورافکن؛ اسد اسدی

8

اثر محلول‌پاشی با سالیسیلیک‌اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پنیرک و بادرشبو

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-33
حسن نورافکن؛ افسانه محبوبی

9

اثر محلول‎پاشی با متانول و اتانول بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی نعناع فلفلی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-9
حسن نورافکن؛ زهرا کلانتری

10

اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-17
حسن نورافکن؛ زهرا محمودی راد؛ مهتاب پویان‌فر

11

اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-47
فاطمه بابایی آقجه دربندی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن

12

اثر محلول‎پاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناع‌فلفلی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-18
حسن نورافکن؛ زهرا کلانتری؛ فاطمه سفیدکن

13

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‎های سیب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-29
شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ حسن نور افکن؛ سیما دامیار

14

خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرزه تحت تأثیر محلول‎پاشی متانول و اتانول

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-17
حسن نورافکن؛ مهتاب پویان فر

15

قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-77
زهرا جعفری؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن

16

کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-68
جمال پورفرج؛ مهرداد اکبرزاده؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ حسن نورافکنContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.