نویسنده = سلیمان جمشیدی
تعداد مقالات: 27

1

اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-50
عالیه رخ فیروز؛ سلیمان جمشیدی؛ ناصر محبعلی پور

2

اثر تراکم گیاهی و مصرف مقادیر کاهش‎یافته دو علف‎کش پس رویشی بر زیست توده علف های هرز پهن برگ و عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 31-40
حامد رئیسی؛ جهانفر دانشیان؛ محمدعلی باغستانی؛ سلیمان جمشیدی

3

اثر جداگانه و تلقیقی اسانس ترخون و دُز کاهش‌یافته چند حشره‌کش شیمیایی بر مهار شته سبز هلو

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-92
پیام میانجی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن

4

اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 78-71
حمیده زمانی؛ سلیمان جمشیدی؛ حبیب اله خدابنده

5

اثر کودهای شیمیایی و آلی بر رشد قارچ Sclerotinia minor عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-80
درنا علیلو؛ سلیمان جمشیدی؛ محمد ترابی

6

اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-47
فاطمه بابایی آقجه دربندی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن

7

اثر مقادیر مختلف چهار منبع کودی نیتروژن‌دار بر عملکرد دانه و روغن کلزا و مقدار نیتروژن باقی‌مانده در خاک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 53-61
مهدی مهرپویان؛ احمد گلچین؛ سلیمان جمشیدی

8

ارزیابی تأثیر تیمار شیمیایی بذور جو با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری لکه نواری جو در شرایط مزرعه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 17-25
سلیمان جمشیدی؛ احمد غفاری؛ محمد صادق زاده؛ مهدی میانجی

9

ارزیابی تأثیر چند قارچ کش رایج در کنترل بیماری سیاهک پنهان سورگوم جارویی ناشی از قارچ Sporisorium sorghi در شرایط مزرعه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 13-18
سلیمان جمشیدی؛ احمد غفاری

10

ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-80
سمیه هاشمی‎زاده؛ سلیمان جمشیدی؛ شهرام شاهرخی

11

ارزیابی واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ Gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 55-61
سیامک صلاحی؛ سلیمان جمشیدی

12

باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 24-29
فرهاد تقی پور؛ سلیمان جمشیدی؛ فهرول حیوپ

13

بررسی تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری آنتراکنوز گردو Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov در منطقه ITS و IGS با استفاده از نشانگر CAPS در شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 79-88
مهدی میانجی؛ حمید عبدالهی؛ سلیمان جمشیدی

14

پراکنش، سبب شناسی و بیماری زایی آنتراکنوز گردو در ناحیه شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-14
سلیمان جمشیدی؛ سیامک صلاحی

15

تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر مایه آلودگی بذر زاد قارچ Pyrenophora graminea عامل بیماری لکه نواری جو در شرایط گلخانه

دوره 1، شماره 1، بهار 1384، صفحه 20-25
سلیمان جمشیدی؛ مهرداد عبدی؛ علی فرامرزی

16

تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 1، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 65-73
علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ کوروش صیامی

17

خاصیت اتوآللوپاتی درون گونه ای ترشحات ریشه در چند رقم برنج متداول ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 59-67
سحر احمدی خیاوی؛ سلیمان جمشیدی

18

خاصیت باکتری کشی و باکتری ایستایی عصاره های گیاهی و اسانس سرخارگل علیه باکتری Xanthomona arboricola pv. juglandis عامل بلایت باکتریایی گردو

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-19
سلیمان جمشیدی؛ سودابه اندرگانی؛ مهدی اورعی

19

خاصیت ضدباکتریایی عصاره متانولی چهار گونه گلسنگ بومی ایران‌

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-50
سلیمان جمشیدی؛ سیده مریم شهیدی؛ محمد سهرابی؛ سمیرا جمشیدی

20

خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل در مقابل چند باکتری گیاهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 65-72
سلیمان جمشیدی؛ سودابه اندرگانی

21

خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های پنج گونه گلسنگ روی Fusarium oxysporum و Ralstonia solanacearum عوامل پوسیدگی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 94-87
فرید هوشیار؛ سلیمان جمشیدی؛ محمد سهرابی

22

رشد و اسپورزایی چند جدایه از قارچ Gnomonia leptostyla در محیط های کشت مختلف

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-10
سلیمان جمشیدی؛ سیامک صلاحی

23

قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-77
زهرا جعفری؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن

24

کارایی چند حشره‌کش‌ شیمیایی و زیستی در مهار کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت در دشت مغان

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-66
مژگان مولائی؛ سلیمان جمشیدی

25

مطالعه خاصیت ضد باکتریایی پنج گونه گلسنگ بومی منطقه ارسباران روی باکتری Dikerya chrysanthemi عامل پوسیدگی سیب زمینی در شرایط آزمایشگاه و انبار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-65
سیده مریم شهیدی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمد ترابی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.