1.

اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 73-84
صالح محمدی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ یحیی تاجور

2.

بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 91-103
سید مسعود ضیائی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی

3.

تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 178-189
زین العابدین جویبان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سید غلامرضا موسوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.